HogarCrianza de los hijos → El pla de mobilitat...

El pla de mobilitat metropolità de València preveu la posada en marxa de quatre noves línies exprés de bus elèctric

La Generalitat preveu invertir 400 milions d’euros en quatre noves línies de metroTRAM per reforçar el transport públic de l’Àrea Metropolitana de València en el corredor nord de la comarca de l’Horta (el Port de Sagunt - Sagunt - Rafelbunyol - València); la zona nord-oest (Paterna - Burjassot - Parc Tecnològic - València); la zona sud d’aquesta mateixa comarca (Albal – Catarroja - València) i la zona oest (Xirivella - Alaquàs - Aldaia - Barri del Crist) que seria la primera a entrar en funcionament previsiblement entre el 2025 i el 2026.

El metroTRAM, una modalitat prevista en el Pla de Mobilitat Metropolitana de València, és un sistema de transport públic massiu basat en autobusos elèctrics d’alta capacitat, que discorren per plataformes majoritàriament reservades, dissenyat específicament amb serveis per a millorar el flux de passatgers. El BRT, una altra manera de denominar-los, té com a objectiu combinar la capacitat i la velocitat del tren lleuger o del metro, juntament amb la flexibilitat, l’eficiència i la simplicitat d’un sistema d’autobusos.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España ha valorat aquesta proposta com “una gran iniciativa per a connectar zones de l’Àrea Metropolitana de València que fins ara no tenen una alternativa de transport públic bastant competitiva, que permetrà donar un servei millor a grans nuclis de població, centres empresarials i comercials”.

Com ha explicat el conseller, aquesta millora del transport públic de la Generalitat és resultat de “un estudi detallat de l’actual mobilitat de l’Àrea Metropolitana de València, que serà consensuat i debatut amb tots els municipis implicats, per ajustar tant com es puga les infraestructures a les necessitats dels veïns i veïnes de la zona”.

“Es tracta d’oferir un sistema de transport d’alta capacitat, competitiu i modern, que ja està present en alguns països europeus, com a Nantes, en zones amb gran demanda per a continuar avançant en la lluita contra el canvi climàtic i aconseguir que la mobilitat de l’àrea metropolitana de València siga cada vegada més sostenible”, ha afegit Arcadi España.

El Port de Sagunt - Sagunt - València

El pla de mobilitat metropolità de València preveu la posada en marxa de quatre noves línies exprés de bus elèctric

El metroTRAM que connectarà el Port de Sagunt, Sagunt i València circularà entre el Port de Sagunt i Sagunt oferint un servei de transport competitiu a aquests dos nuclis, i posteriorment connectarà amb l’entorn de Parc Sagunt, a través de la CV309, des d’on es canalitzaran els trànsits cap a València o cap a la xarxa de Metrovalència per afavorir la intermodalitat.

Es preveu executar un tram per dins del municipi de Sagunt, que connectaria el Port de Sagunt amb l’estació de Rodalia i el centre històric amb diferents parades. A més, es desenvoluparia la connexió amb València, es valoraria, per a millorar la connectivitat, el disseny d’un carril reservat i es planteja la possibilitat de connectar també els municipis de l’entorn amb la xarxa de Metrovalència.

Burjassot - Paterna - Parc Tecnològic - València

Amb la mateixa visió i solució de transport, la Generalitat proposa la implantació d’un sistema metroTram al llarg de l’eix de la CV35, que connectarà els municipis de Burjassot i Paterna, així com les àrees industrials de la Font del Gerro i el Parc Tecnològic.

Amb aquest sistema de transport d’alta capacitat s’aconseguiria millorar l’eficiència dels temps i el sistema de transport en aquest corredor metropolità, especialment pel que fa a la connexió amb les àrees industrials de gran potencial atractor i generador de mobilitat en l’actualitat.

D’aquesta manera, s’aconseguiria una connectivitat real entre València i les seues principals àrees industrials, amb un sistema intermodal de metro, metroTram i tramvia.

Albal - Catarroja - València

Pel corredor sud metropolità de l’àrea de València, integrat pels diferents municipis situats al llarg de la V31, es localitzen en l’actualitat importants àrees industrials i comercials, així com un conjunt urbà d’una entitat poblacional important.

Aquesta població actualment no té l’accessibilitat correcta al transport públic ferroviari, la qual cosa en penalitza l’ús i genera una gran dependència del servei de transport públic en superfície, resolt en l’actualitat per les diferents línies de Metrobús i del vehicle privat.

Per continuar avançant en mobilitat sostenible, la Generalitat proposa en aquesta zona l’extensió d’un nou sistema de metroTram que connecte la zona amb l’entorn sud de València, a través del desenvolupament de diferents trams de plataforma única i compartida per a l’increment de l’eficiència del transport públic i la seua ubicació al llarg del corredor vertebrador dels diferents municipis, com és l’antiga carretera de Madrid.

Aquest sistema metroTram es desenvoluparia des del centre de València fins al municipi d’Albal i tindria amb un ramal cap a la zona comercial d’Alfafar.

Xirivella - Alaquàs - Aldaia - València

Aquest sistema de transport d’alta capacitat recolliria les necessitats de mobilitat dels municipis de Xirivella, Aldaia, Alaquàs amb la ciutat de València. L’objectiu és aconseguir una infraestructura ràpida en plataforma única o compartida, depenent del tram, des del centre de València fins als municipis d’Alaquàs i Aldaia, amb extensió fins a Bonaire i el Barri del Crist.

Amb la implantació d’aquest sistema es dotarà l’eix de Xirivella – Alaquàs - Aldaia d’un nou sistema eficient de transport públic, directe i d’altes prestacions i qualitats, que aconseguirà una connexió adequada a una àrea urbana d’alta densitat poblacional i una dotació actual de transport públic deficient.

Etiquetas: 

Categoría

Artículos calientes

  • 07/02/2022
  • 31/01/2022
  • 15/02/2022
  • 30/01/2022
  • 02/02/2022
  • 07/02/2022
  • 19/05/2022
  • 05/02/2022